Aqrotexniki xidmət

Aqrar sahədə göstərdiyimiz xidmətlər 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi iki üsulla həyata keçirilir:

1.

Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi

2.

Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi

 

  • Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi

 Bu zaman Cəmiyyətin rayon bölmələrinin istifadəsinə ayrılmış texnikalar regionlarda xırda və orta təsərrüfat sahələrində aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə mexanizatorların müvəqqəti istifadəsinə verilir. Belə ki, mexanizator Cəmiyyətin müvafiq Regional Nümayəndəliklərinə və rayon bölmələrinə müraciət edərək RN və RB-lərə ayrılmış və müvəqqəti istifadəyə verilməmiş azad texnikalardan operativ lizinq müqaviləsi bağlamaqla istifadə edə bilərlər. Müraciət edildikdən sonra 1-3 gün müddətində operativ lizinq müqaviləsi bağlanılır və mexanizatorlar tərəfindən texnika tam komplektləşdirilmiş və saz vəziyyətdə parkdan təhvil alınır.

 Zəruri olan sənədlərin siyahısı: 

·         texnikanı idarə etmə hüququ verən, müvafiq sənəd-sürücülük vəsiqəsi;

·         şəxsiyyət vəsiqəsi;

·         pambıqyığan, taxılyığan və s. kombaynlar üçün isə sertifikat.

 

  • Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi

 Cəmiyyətin istifadəsinə ayrılmış texnikalar vasitəsilə xırda və orta təsərrüfat sahiblərinə aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün fermerlər müvafiq Regional Nümayəndəlik və rayon bölmələrinə müraciət edərək aşağıda göstərilmiş aqrotexniki xidmətlərdən növbəlilik prinsipi əsasında yararlana bilərlər.

"Aqroservis" ASC-nin yerli struktur bölmələri tərəfindən fermerlərə göstərilməsi nəzərdə tutulmuş aqrotexniki xidmətlər

1

Şum işi

2

Mala işi

3

Toxum səpini işi

4

Kultivasiya işi

5

Biçin işi ( ot, taxıl, soya, noxud, çəltik və s.)

6

Yığım işi (pambıq, günəbaxan, qarğıdalı dənlik və silosluq)

7

Yığılmış məhsulların qoşqular vasitəsilə daşınması

8

Mineral gübrə səpilməsi

9

Çiləyici ilə dərman səpilməsi

 

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC